Digitální transformací k větší ekonomické konkurenceschopnosti
Česká republika

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., si za svou kariéru prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních. Od roku 2004 působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Vede vědecký tým pracující v experimentech ALICE, CBM a AEGIS. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra- relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na fakultě snaží spolu se studenty a kolegy propojit. V letech 2010 až 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum ČVUT, v roce 2018 byl jmenován rektorem ČVUT v Praze.