Krize jako příležitost k rozvoji eHealth
Česká republika

Vladimír Dzurilla vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, absolvoval studijní pobyt v Nizozemí a studium na Britské Open University. Pracoval ve společnostech Accenture, O2 jako konzultant a poradce managementu u projektů výměny a implementací velkých IT systémů a zavádění organizačních a procesních změn. V současné době zastává funkci generálního ředitele státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, jehož hlavním úkolem je poskytování ICT služeb pro státní správu a provoz Národního datového centra. Zároveň vede Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. Ta tvoří strategie neveřejných komunikačních sítí, včetně návrhů implementace vhodných bezpečnostních opatření a dodává sdílené služby pro veřejnou správu. Vladimír Dzurilla rovněž působí jako poradce předsedy vlády pro oblast ICT a digitalizaci a byl jmenován do funkce Zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizace. V rámci této pozice vytvořil a realizuje strategickou koncepci Digitální Česko, která přispívá k výraznému posunu v oblasti státního IT a digitální ekonomiky. Významně se podílel na vzniku Zákona o právu na digitální služby, Inovační strategie ČR The Country for the Future a dalších projektech transformace veřejné správy.