Krok vpřed, dva zpět - jakou lekci nás naučil rok digitálního vzdělávání?
Švédsko

Narodila se 19. ledna 1964 v Mölndal. Má 4 dospělé děti a 2 vnoučata. Poslankyní švédského parlamentu je od roku 2010 a od ledna 2019 předsedkyní výboru pro vzdělávání v parlamentu. Je učitelkou na střední škole a je držitelkou titulu M.A. (Master of Art) v oboru pedagogika.