Krok vpřed, dva zpět - jakou lekci nás naučil rok digitálního vzdělávání?
Česká republika

Martina Dlabajová (ANO/Renew Europe) je od roku 2014 poslankyní Evropského parlamentu. Mimo jiné zasedá ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a je místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ve své práci se zaměřuje především na podporu zaměstnanosti mladých lidí, pracovní mobilitu a volný pohyb pracovníků. V roce 2015 Evropský parlament přijal její zprávu o propojování dovedností s požadavky trhu práce. Martina Dlabajová byla také parlamentní zpravodajkou iniciativy Evropské komise “Nové agendy dovedností pro Evropu”, kterou Evropský parlament přijal v září 2017. Agenda se zaměřuje především na rozvoj dovedností nutných pro budoucí uplatnění na trhu práce. Je autorkou vlastního projektu motivačních stáží pro mladé “PročByNe?“.