Regulace internetu, sběr dat a role AI
Česká republika

Tomáš Mikolov pracuje na vědecké pozici v rámci CIIRC ČVUT v Praze. Dříve působil jako vědecký pracovník v týmech Facebook AI Research a Google Brain. S více než 90 tisíci citacemi patří mezi celosvětově nejcitovanější vědce v oblastech jako je zpracování přirozeného jazyka, strojové učení a umělá inteligence. Jeho nejznámější projekty využívají neuronové sítě pro řešení různých problémů týkající se jazyka (strojový překlad, rozpoznávání řeči, modelování jazyka a klasifikace textu). Jeho hlavním výzkumným cílem je vývoj inteligentních algoritmů, které se mohou učit skrze komunikaci podobným způsobem jako lidé.