Bezhotovostní společnost jako krok ke ztrátě svobody?
Česká Republika

Ondřej vystudoval mezinárodní obchod, mezinárodní politiku a diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Později absolvoval mezinárodní program v oblasti managementu veřejné správy, regionálního rozvoje a programů EU na Ecole Nationale D´Administration ve Štrasburku a v Paříži. Svou dosavadní kariéru strávil v české a evropské veřejné správě, ať už na Ministerstvu zahraničních věcí, na Úřadu vlády, na velvyslanectví ČR v Kanadě, na Ministerstvu obrany nebo v Evropském parlamentu.

Od roku 2019 vykonává mandát poslance Evropského Parlamentu zvoleného v České republice. Je členem několika parlamentních výborů, kde se věnuje mimo jiné hospodářské politice EU se zaměřením na malé a střední podniky, digitální finance, turismus, sektor dopravy a také využití a rozvoj nových technologií jako například umělá inteligence.