Bezhotovostní společnost jako krok ke ztrátě svobody?
Česká republika

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v letech 1991–2015 pracovala na různých pozicích ve Finanční správě. Působila jako ředitelka Finančního úřadu Brno-venkov a také jako ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství. Mimo jiné byla členkou Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT a členkou pracovní komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Věnovala se také publikační a přednáškové činnosti. V oblasti financí se pohybuje celou svou kariéru. Od ledna 2016 působila jako náměstkyně ministra financí pro daně a cla, předtím 25 let zastávala nejrůznější pozice ve Finanční správě. V roce 2017 byla jmenována ministryní financí. Chce zjednodušovat daňový systém od nesystémových výjimek a vylepšovat online finanční úřad, tedy možnost podávat daňová přiznání pohodlně přes internet.