12. května 2021*

10:00 - 10:05 Úvodní slovo
Jan Macháček Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)
10:05 - 10:30 Hlavní řečníci
Andrej Babiš Předseda, Vláda České republiky (Česká republika)
Alena Schillerová Místopředsedkyně vlády a ministryně financí, Vláda České republiky (Česká republika)
Karel Havlíček Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, Vláda České republiky (Česká republika)
10:30 - 12:00 Panel 1: Digitální transformací k větší ekonomické konkurenceschopnosti
Karel Havlíček Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, Vláda České republiky (Česká republika)
Jiří Hlavenka Podnikatel a investor v oblasti informačních technologií, radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT (Česká republika)
Petr Konvalinka Předseda, Technologická agentura ČR (Česká republika)
Vojtěch Petráček Rektor, České vysoké učení technické v Praze (Česká republika)
Moderátorka:
Helena Horská Hlavní ekonomka, Raiffeisenbank (Česká republika)
12:00 - 13:30 Panel 2: Bezhotovostní společnost jako krok ke ztrátě svobody?
Alena Schillerová Místopředsedkyně vlády a ministryně financí, Vláda České republiky (Česká republika)
Marek Mora Viceguvernér, Česká národní banka (Česká republika)
Ondřej Kovařík Poslanec, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)
Tomáš Sedláček Ekonom a vysokoškolský pedagog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova (Česká republika)
Sacha Polverini Viceprezident, Vládní angažovanost v Evropě, Visa (Spojené Království)
Moderátor:
Aleš Rod Ekonom, ředitel výzkumu CETA (Česká republika)
13:30 - 13:45 VIP Talk
Vladimír Dzurilla Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Vláda České republiky (Česká republika)
13:45 - 15:15 Panel 3: Regulace internetu, sběr dat a role AI
Dita Charanzová Místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)
Karel Řehka Ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (Česká republika)
Tomáš Mikolov Vědec, CIIRC ČVUT (Česká republika)
Moderátor:
Petr Očko Náměstek pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Česká republika)

13. května 2021**

10:00 - 10:05 Úvodní slovo
Šárka Prát Členka správní rady, Evropské liberální fórum (Česká republika)
10:05 - 10:30 Hlavní řečníci
Věra Jourová Místopředsedkyně, Evropská komise (Česká republika)
Mariya Gabriel Eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, Evropská komise (Bulharsko)
Robert Plaga Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Vláda České republiky (Česká republika)
10:30 - 12:00 Panel 1: Krize jako příležitost k rozvoji eHealth
Petr Smejkal Lékař a hlavní epidemiolog, Institut IKEM (Česká republika)
Vladimír Dzurilla Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci (Česká republika)
Florian Marcus Poradce pro digitální transformaci, Informační středisko pro e-Estonsko (Estonsko)
Ladislav Dušek Ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (Česká republika)
Moderátor:
Tomáš Doležal Ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku (Česka republika)
12:00 - 13:30 Panel 2: Krok vpřed, dva zpět - jakou lekci nás naučil rok digitálního vzdělávání?
Robert Plaga Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Vláda České republiky (Česká republika)
Gunilla Svantorp Členka švédského parlamentu, Předsedkyně Výboru pro vzdělávání (Švédsko)
Tiia Rüütmann Profesorka, Tallinská technická univerzita (Estonsko)
Moderátorka:
Martina Dlabajová Poslankyně, Evropský parlament, koordinátorka Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), Renew Europe (Česká republika)
13:30 - 13:45 VIP Talk
13:45 - 15:15 Panel 3: Inteligentní městská mobilita pro 21. století
Martin Kolovratník Poslanec Parlametu České republiky, místopředseda Hospodářského výboru a místopředseda Správní rady SŽDC (Česká republika)
Franciszek Sterczewski Člen polského parlamentu, člen Výboru pro infrastrukturu v polském Sejmu (Polsko)
Bohdan Wojnar Prezident Sdružení automobilového průmyslu ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (Česká republika)
Moderátorka:
Rút Bízková Bývalá ministryně životního prostředí České republiky, bývalá předsedkyně Technologické agentury České republiky (Česká republika)

* Organizuje Institut pro politiku a společnost s partnery

** Organizuje Evropské liberální fórum s podporou Institutu pro politiku a společnost