2016 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

2017 DOPAD DIGITÁLNÍ REVOLUCE NA ČESKOU REPUBLIKU

2018 “MÁTE SE LÉPE, NEŽ JSTE SE MĚLI PŘED ČTYŘMI LETY?”

2019 NA PRAHU DALŠÍ EKONOMICKÉ A SPOLEČENSKÉ TRANSFORMACE

2020