Krize jako příležitost k rozvoji eHealth
Česká republika

Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK obor lékařství, působil jako odborný asistent Ústavu farmakologie 3. LF UK, kde také obhájil svou PhD práci ve farmakologii. Je zakladatelem Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA) a ředitelem komerční výzkumné organizace Value Outcomes. Jako externí pedagog působí na LF Masarykovy University Brno a FBMI ČVUT Praha. Založil informační projekt otevrenezdravotnictvi.cz a je šéfredaktorem časopisu Farmakoterapie. Pro roky 2019-2021 byl zvolen předsedou České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotních technologií (ČSFEHZT). Mezi jeho hlavní témata zájmu patří hodnocení medícínských technologií, zdravotní ekonomie a digitalizace zdravotnictví.