Inteligentní městská mobilita pro 21. století
Polsko

Architekt, městský aktivista, komunitní organizátor. Iniciátor světelného řetězce Poznaň – protest na obranu nezávislosti polského soudnictví.Absolvent fakulty architektury a městského designu na univerzitě v Poznani. Kurátor akcí spojených s architekturou a stálý přispěvatel kulturních festivalů MIASTOmovie, festivalu krátkých vln a festivalu Malta. Tvůrce událostí Piknik na náměstí Freedom, Pstryk, Zimní pohřeb nebo Den parkování, které kromě rekreace hrají roli velitele sociálně-urbanistické tkáně města. Radní čtvrti Sv. Łazarz v Poznani. V letech 2018 – 2019 koordinátor rozvojové strategie Mezinárodního poznaňského veletrhu odpovědný za otevření veletrhu směrem k městu. A také nezávislý kandidát do polského parlamentu.