Inteligentní městská mobilita pro 21. století
Česká republika

Rut Bízková se zabývá SMART řešeními, inovativními postupy pro rozvoj společnosti. Přes třicet let se podílí na analýzách a strategiích v oblasti energetiky, životního prostředí, výzkumu a vývoje. Ve státní správě prošla všemi funkcemi, od referentky po ministryni životního prostředí. V letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury ČR, následně ředitelkou Středočeského inovačního centra. Je členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

V posledních letech se podílela na tvorbě Inovační strategie ČR 2019–2030, RIS3 strategie Středočeského kraje, Strategie rozvoje Středočeského kraje do roku 2030, Strategie RE:START pro obnovu  a rozvoj strukturálně postižených regionů, strategie SMART Česko SMO ČR a SMART konceptu MMR. Prosazuje podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu jako zásadní komponenty rozvoje společnosti.