Hlavní řečník
Evropská komise

Roberto Viola je držitelem MBA a doktorátu v oblasti Elektronického inženýrství a v současnosti zastává pozici generálního ředitele v Evropské komisi pro komunikační sítě, obsah a technologie. V letech 2012-2015 pracoval jako zástupcem generálního ředitele DG Connect.

V roce 2010 byl předsedou Skupiny pro politiku rádiového spektra v roce 2010 a následně i v letech 2012-2013. Roberto Viola má díky předsednictví  ve Skupině evropských regulátorů (ERG) a členství z předsednictva Sdružení evropských regulačních orgánů zkušenosti v oblasti elektronických komunikací (BEREC).

Od roku 1999 do roku 2004 byl ředitelem oddělení regulace a technickým ředitelem. Následně zastával funkci generálního tajemníka řízení AGCOM v letech 2005-2012. V letech 1985-1999 pracoval na několika pozicích, včetně vedoucího Telecommunication and Broadcasting Satellite Services v Evropské vesmírné agentuře.