Česká digitální vláda
Česká republika

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mediální studia na Fakultě sociálních věd téže univerzity. Absolvoval rovněž roční studijní stáž na Právnické fakultě University College Dublin, National University of Ireland. V průběhu studia vedl organizaci Spolek českých právníků Všehrd a dodnes působí ve Správní radě Randovy nadace, která se zaměřuje na podporu talentovaných či sociálně znevýhodněných studentů práv. Absolvoval rovněž zahraniční pracovní stáž v Bruselu. V roce 2018 získal titul Master of Healthcare Administration na pražském Advance Healthcare Management Institute.
Po zakončení studia vstoupil jako právník do korporátní sféry, posléze působil v období 2014–2017 jako tajemník ministra financí pro oblast zdravotnictví. Zde se zaměřoval primárně na oblast podpory ekonomické efektivity ve zdravotnictví – za Ministerstvo financí byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny. Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, dne 13. prosince 2017 byl prezidentem republiky jmenován ministrem zdravotnictví ČR.