Česká Blockchain republika
Česká republika

Maria Staszkiewicz vystudovala ​lingvistiku, ​mezinárodní vztahy a evropská studia v Polsku a Německu. Poté pracovala v Generálním Sekretariátu Rady EU​ v Bruselu. Od roku 2010 žije v Praze, kde působila jako ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky a následně jako zástupkyně ředitele Aspen Institute Central Europe.

V současné době vede Českou fintech asociaci, kde zastupuje zájmy firem, které pomocí moderních technologií přináší inovace do světa financí. Zajímá se o digitální ekonomiku a společenské dopady digitalizace.