Vzdělávání pro digitální věk
Švédsko

Annika Agélii Genlott je konzultantkou švédské Asociace místních úřadů a regionů (SALAR), která vede práce na přípravě Národního akčního plánu pro digitalizaci vzdělávání ve Švédsku. Tento Národní akční plán bude vládě předán příští rok v  březnu a bude přímo spojen s digitální strategií Švédska, o níž se rozhodlo v říjnu 2017. Proces sestavování Národního akčního plánu zahrnuje spolupráci nejen s vládou a Ministerstvem školství, ale také se všemi účastníky vzdělávání. Annika Agélii Genlott se od roku 2010 věnuje organizaci digitalizace v jedné z nejvíce digitálních obcí a je také výzkumným pracovníkem na Business School Örebro University. Výzkum Anniky se týká využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. Výzkum zahrnuje šíření inovací a organizaci transformačních změn.