Česká republika jako srdce Evropy umělé inteligence
Česká republika

Alžběta Krausová je vědeckou pracovnicí v Oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., externí lektorkou na Fakultě informatiky ČVUT a Právnické fakultě UK a členkou Expertní skupiny na nové technologie a odpovědnost při Evropské komisi. Její výzkum se specializuje na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interface a propojování organického života a technologií. V roce 2007 získala magisterský titul ve studijním programu právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2017 získala specializovaný magisterský titul ve studijním programu mezinárodní právo duševního vlastnictví a patentové právo na Právnické fakultě Univerzity v Haifě. V současné době je doktorskou studentkou na Ústavu práva a technologií PrF MU. V minulosti také pracovala jako vědecká pracovnice pro Interdisciplinární centrum práva a informačních technologií při Katolické univerzitě v Leuvenu v Belgii.