Vzdělávání pro digitální věk
Česká republika

Ing. Robert Plaga, Ph.D. se narodil 21. července 1978 v Ivančicích. Je ženatý a má dvě děti. V čele resortu školství, mládeže a tělovýchovy, kam jej nominovalo hnutí ANO, je od prosince roku 2017. Své vzdělání získal na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde získal magisterský i doktorský titul (1997 – 2002 Ing. a 2002 – 2010 Ph.D.). V letech 2002-2013 pracoval na Mendelově univerzitě také jako asistent. V letech 2013-2015 zastával funkci ředitele Centra transferu technologií a byl rovněž zastupitelem města Brna. Do svého jmenování ministrem školství byl od roku 2015 náměstkem ministra tohoto resortu pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.