Budoucnost práce
Česká republika

Aleš Chmelař je státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Funkce se ujal v červnu 2017. Před nástupem na Úřad vlády pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti finančních trhů v Centru pro studium evropský politik (CEPS), největším a nejstarším bruselském think- tanku. Od roku 2014 působil jako hlavní evropský analytik Úřadu vlády České republiky, následně byl ředitelem Odboru koordinace hospodářských politik EU. Vystudoval pařížské Sciences Po (BA, 2007-2010) a London School of Economics (MSc, 2010-2011). Hovoří plynně anglicky, francouzsky a německy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech i mainstreamových médiích.