Inteligentní mobilita a doprava
Slovinsko

Mark Boris Andrijanič je členem týmu pro veřejnou politiku ve společnosti Uber, kde má na starosti snahy společnosti o partnerství s vládami a městy. Před svým působením v Uberu se Mark Boris, coby visiting fellow v Martens Centre for European Studies v Bruselu, věnoval výzkumu zaměřenému na zahraniční a energetické politiky EU. Spolupracoval s členy Evropského parlamentu i s vysokými zástupci Evropské komise na řadě klíčových politik EU. Před svým působením v Bruselu působil Mark Boris jako poradce vlády v Sierra Leone v otázkách reformy týkající se nakládání s přírodními zdroji. Ve svém rodném Slovinsku spoluzaložil jednu z předních nevládních organizací usilující o aktivní občanství a podnikatelství. V roce 2017 se stal členem programu Davida Rockefellera při Trilaterální komisi a členem programu Millennium při Atlantické radě. Mark Boris je absolventem Oxfordské univerzity, kde získal titul MA z veřejné politiky a je rovněž absolventem Univerzity v Lublani, kde vystudoval práva.