Česká Blockchain republika
Česká republika

JUDr. Alex Ivančo, Ph.D. je vedoucím oddělení mezinárodního práva na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a vedoucím Sekretariátu Národního kontaktního místa pro Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. Disertační práci obhájil Alex Ivančo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na systémy řešení sporů, včetně jejich navrhování, a využití moderních technologií v právu. V minulosti zastupoval agenturu CzechTrade v Brazílii a pracoval jako pozorovatel na volebních pozorovatelských misích EU.