E-Mobilita
ČESKÁ REPUBLIKA

Zdeněk Lokaj začal kariéru ve společnosti Accenture, kde se zaměřoval na informační systémy pro oblast dopravy (elektronické mýtné, elektronické jízdné apod.). Následně pracoval pro společnost Microsoft, kde měl na starosti dodávku služeb zákazníkům v oblasti výroby a energetiky.

V roce 2009 se vrátil do akademické sféry a vede výzkumné a vývojové projekty v oboru dopravní telematiky, elektronické identifikace a dopravních systémů v silniční dopravě, zejména kooperativních systémů. Od roku 2012 navíc spolupracuje s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze v oblasti výzkumu identifikačních systémů.