E-Zdravotnictví
ČESKÁ REPUBLIKA

Jiří Kofránek vede multioborový tým na Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky ÚPF 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, výzkumně se zabývá modelováním fyziologických procesů, tvorbou lékařských simulátorů a interaktivních výukových her. Na 1. LF UK učí studenty medicíny patofyziologii, na FEL ČVUT učí předmět „Modelování a simulace“ (habilitoval se také z oboru technická kybernetika) a na Vyšší odborné škole Václava Hollara učí výtvarníky programovat interaktivní grafiku.

Prezentace ke stažení