Vzdělávání 4.0 a jeho dopad na pracovní trh
ČESKÁ REPUBLIKA

Jiří Zlatuška je poslancem České republiky za hnutí ANO, zvolený ve funkčním období 2013-2017 v Praze. Zároveň je předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V současné době je také členem Podvýboru pro vědu a vysoké školy. V roce 1994 založil fakultu informatiky na Masarykově univerzitě, později se pak stal jejím děkanem. Dále působil na několika zahraničních univerzitách. Do Senátu byl zvolen v roce 2008, kde se stal mimo jiné také místopředsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V současné době se také angažuje jako děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Je členem pracovní skupiny Vzdělávání při Institutu pro politiku a společnost.