E-Zdravotnictví
ČESKÁ REPUBLIKA

Jiří Potůček vystudoval FEL ČVUT v Praze a krátce poté obhájil na VŠCHT Praha kandidátskou práci „Modelování biologických systémů na hybridním počítači“. V letech 1976 – 1983 působil jako vědecký pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny, kde je autorem nebo spoluautorem 170 publikací v oboru bioinženýrství. V letech 1984 – 1989 působil v roli hostujícího profesora na TU Delft v Holandsku a na California State University Chico, USA, Department of Bioengineering. V letech 1991 – 2005 figuroval jako ředitel, vlastník a zakladatel privátní firmy „Medisoft International, spol. s.r.o.“, vyvíjející a prodávající jeden z nejúspěšnějších informačních systémů pro lékařské praxe. Poté co byla firma Medisoft prodána, založil „Technologické centrum pro e-Health“ pro realizaci konceptu budoucího národního e-Health řešení včetně personalizované farmakoterapie, telemedicíny a asistivních technologií.

Prezentace ke stažení