Kybernetická bezpečnost
ČESKÁ REPUBLIKA

Vít Voženílek vystudoval magisterský studijní program v oboru Geografie a matematika a doktorský studijní program v oboru Fyzická geografie na Masarykově univerzitě. Svou specializaci prohluboval na domácích i zahraničních univerzitách a získal neocenitelné odborné zkušenosti. V roce 2007 byl jmenován profesorem v oboru geoinformatika. V současnosti je členem a poradcem řady vědeckých a časopiseckých rad. Pravidelně reprezentuje Českou republiku na mezinárodních, celosvětových konferencích v Evropě, Asii i USA. Je viceprezidentem International Cartographic Association, vůdčí osobností české geoinformatiky a kartografie a autorem či spoluautorem více než 300 časopiseckých příspěvků, vědeckých monografií a atlasů.

Prezentace ke stažení