E-Mobilita
ČESKÁ REPUBLIKA

Dan Ťok je český politik, od prosince roku 2014 ministr dopravy České republiky. Je absolventem  Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V 80. letech pracoval jako projektant v První brněnské strojírně, v 90. letech se stal ve firmě ředitelem divize kotlů. Od roku 1996 až do roku 1999 zastával funkce generálního ředitele ABB Energetické systémy, poté ředitele české a slovenské pobočky Alstom a předsedy představenstva Alstom Power (1999–2003). Byl předsedou představenstva Jihomoravské plynárenské (2003–2006) a generálním ředitelem KKCG (do 2008). Od roku 2008 až do roku 2014 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Skanska a.s. (2008–2014). Od roku 1999 zastával různé pozice v Americké obchodní komoře v České republice,  v roce 2014 byl jmenován jejím prezidentem.

Prezentace ke stažení