PANEL A: Digitalizace plateb a ekonomiky

Světy finančnictví a informačních technologií jsou dnes spolu úzce propojeny. Také doprovázejí a katalyzují rozvoj naší společnosti. Jedním z důležitých kroků, které by mohly být učiněny ke zlepšení postoje lidí k finančnictví a zvýšení porozumění této oblasti, k šetření peněz mnoha z nás a k absorpci finančních krizí, je digitalizace plateb.

Výhodou digitalizace je možnost zmírnění ztráty dějící se při transakcích s fyzickými penězi. Navíc nabízí transparentnost, bezpečnost, kontrolu a rychlost jako atributy všech transakcí. Lidé potřebují rychlou a bezpečnou cestu, jak v současném zrychlujícím se světě nakládat se svými penězi.

Jaký bude vliv digitalizace na finanční trh v České republice? Jaké kroky bychom mohli učinit pro zlepšení postoje lidí k finančnictví prostřednictvím digitalizace? Jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi?

PANEL B: Vzdělání 4.0 a jeho dopad na trh práce

Společnost a život každého z nás se ve velmi krátké době zcela promění vlivem očekávané  digitalizace soukromého i pracovního života. Změny,   které   přijdou  s  vývojovou  vlnou,   která   se  vžila s pojmem  Průmysl 4.0,  jsou dnes  tady. Digitalizace vstoupí do našich životů v takové míře, kterou si mnozí z nás  ani neumí představit!

Digitální vzdělávání poskytne neomezené příležitosti využít znalosti v IT. Digitální technologie mají pozitivní efekt – zvyšují produktivitu, integrují vývoj procesů a produktů, zvyšují flexibilitu produkce a způsobují zkrácení inovačních cyklů. Na druhé straně je otázka ovlivnění českého pracovního prostředí. Je jisté, že vzdělání 4.0 výrazně ovlivní pracovní trh důsledkem částečné náhrady práce jako takové a zvýšením poptávky po digitálně vzdělaných lidech.

Jaké jsou hlavní výhody digitalizace vzdělávání v ČR?Jakým způsobem ovlivní digitalizace samotný proces vzdělávání? Co má člověka naučit  škola  pro budoucnost, která  je za dveřmi? Jaký bude vliv digitální (r)evoluce na pracovní trh v České republice?

PANEL C: E-Mobilita

Naše moderní společnost povětšinou preferuje efektivní životní styl. Role dopravy je dnes důležitá vzhledem k tomu, že průměrný čas strávený dopravováním se z místa na místo je celá pětina našeho dne. Jeden z klíčových prvků, který nám zprostředkovává rychlý a efektivní pohyb po městě, je digitalizace.

Důležitým faktorem digitalizace dopravy a její realizace je bezpečnost – nové technologie by neměly vyrušovat cestující či vést k nehodám. Samozřejmostí by mělo být zřízení úplného přístupu k potřebným informacím pomoci speciálních infocenter (s informacemi o jízdních řádech, hustotě dopravy, prodej lístků, mapy atd.). Stěžejními jsou přitom faktory cena a způsob placení.

Jaké jsou hlavní výhody digitalizace dopravy v ČR?Jakým způsobem by se měla implementovat digitalizace dopravy v praxi? Jaké jsou nejdůležitější faktory, které ovlivňují proces technologickou proveditelnost digitalizace v dopravě?

PANEL D: Kybernetická bezpečnost

Během 20 vteřin, kdy budete číst tento odstavec, bude ve světě provedeno 680 tisíc vyhledávání a odešle se 8 milionů e-mailů. Možnosti internetu pro okamžitý přenos informací jsou velkou výhodou, pokud jsou používány pro legitimní účely. Na druhé straně prakticky neomezené možnosti využití internetu poskytují prostor i virtuálním zločincům.

Internet obsahuje informace nejen obyčejných lidí, ale i veškeré databáze veřejných i státních úřadů. Právě proto vstoupila do popředí otázka bezpečnosti kyberprostoru. Prostřednictvím kyberprostoru hakeři mohou proniknout chráněnou sítí a získat vzácné informace.

Jaké kroky by měla vláda podniknout ke zlepšení kybernetické bezpečnosti? Jakým způsobem by měla být zachována kybernetická bezpečnost? Jak zachovat rovnováhu mezi svobodou přístupu k informacím, na základě které je provozován internet, a zajištěním kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů, na kterých do značné míry závisí blaho občanů a mír na této planetě?

PANEL E: E-Zdravotnictví

Digitalizace je skvělým prostředkem k zvýšení účinnosti zdravotnického procesu. Využití počítačů ve zdravotnictví usnadňuje práci lékařů i sester. Vysoce inteligentní přistroje pomáhají vyšetřit pacienta, rychle určit diagnózu a zkracují tak i dobu léčby.

Proto je ku podivu, že v českém zdravotnictví neexistuje HTA – Health Technology Assessment – posuzování vstupu nových technologií, postupů léčby, přístrojů. Určitý, byť vzdálený pokus o tento přístup představuje přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví.

Dá se tedy očekávat rostoucí trend výdajů na zdravotnictví, spojený i se vstupem nových technologií a inovativních léků.

Jaké jsou hlavní výhody digitalizace zdravotnictví? Jakým směrem by se měl proces digitalizace ubírat? Jak jsou na tom české zdravotní ústavy z hlediska informatizace? Jak zařídit, aby technologie byly pomocníky lékařů, nikoliv přebytečnou prací?