16. LEDNA 2017

12:30 – 13:00 Registrace
13:00 – 13:10 Úvodní slovo
Andrej Babiš 1. místopředseda vlády České republiky
dr. Jürgen Martens (Německo), Předseda , Evropské liberální fórum
Jan Macháček Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost
13:10 – 14:00 Keynote Speakers
dr. Dita Charanzová Europoslankyně, ALDE
Pavel Kysilka Bývalý generální ředitel České spořitelny a viceguvernér České národní banky
Tomáš Prouza Koordinátor pro digitální agendu, Úřad vlády České republiky
Ondřej Malý Člen rady, Český telekomunikační úřad
Moderátor: Jan Klesla Vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny
14:00 – 15:15 PANEL A: Digitalizace plateb a financí
dr. Burton Lee (USA), Odborník na evropské inovace, Stanford University
Mats Löfström (Finsko), Poslanec, Eduskunta
Miroslav Lukeš Generální ředitel MasterCard pro ČR a Slovensko, MasterCard
Moderátor: Jan Klesla Vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny
15:15 – 15:30 Přestávka na kávu
PARALELNÍ PANELY
15:30 – 16:45 PANEL B: Vzdělání 4.0 a jeho dopad na trh práce
prof. Jiří Zlatuška Poslanec, děkan fakulty informatiky, Masarykova univerzita
dr. Burton Lee (USA), Odborník na evropské inovace, Stanford University
Jan Mašek Zakladatel, Red Button, Brain&Breakfast
Pavel Kysilka Bývalý generální ředitel České spořitelny a viceguvernér České národní banky
Moderátor: Petr Koubský Publicista, analytik a pedagog
15:30 – 16:45 PANEL C: E-Mobilita
Dan Ťok Ministr dopravy České republiky
Michal Kadera Ředitel vnějších vztahů, Škoda Auto
Tomáš Peťovský Generální manažer, UBER
Ondřej Krátký Spoluzakladatel, Liftago
Moderátor: doc. Zdeněk Lokaj Docent, Fakulta dopravní, ČVUT
16:45 – 17:00 Přestávka na kávu
17:00 – 18:15 PANEL D: Kybernetická bezpečnost
dr. Iddo Moed (Izrael), Koordinátor kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo zahraničních věcí Izraele
Kamil Tichý Zástupce ředitele, Národní centrum kybernetických sil (Ministerstvo obrany České republiky)
dr. Andrzej Kozłowski (Polsko), Výzkumný pracovník, Casimir Pulaski Foundation
Alberto Zilio (Itálie), Ředitel pro vnější vztahy v Evropě, AT&T
Jaroslav Šmíd Náměstek ředitele, Národní centrum kybernetické bezpečnosti
prof. Vít Voženílek Vedoucí katedry Geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
Moderátor: Milena Jabůrková Členka představenstva, Svaz průmyslu a dopravy
17:00 – 18:15 PANEL E: E-Zdravotnictví
prof. Miloš Táborský Předseda, Česká kardiologická společnost
doc. Jiří Kofránek Docent 1. Lékařské fakulty, Karlova univerzita
Jan Petřík Partner, Nordic Investors
Jiří Potůček Výkonný ředitel, Mediware a.s.
Moderátor: Adam Vojtěch Vedoucí skupiny pro zdravotnictví, Ministerstvo financí
18:15 – 19:00 Networking s občerstvením