Hlavní řečník
ČESKÁ REPUBLIKA

Ondřej Malý vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a obor Mezinárodní teritoriální studia, specializace Americká studia, tamtéž. V rámci magisterských studií vycestoval na semestr na Renvall Institute Helsinské univerzity. Je členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. Celou jeho kariérou se prolínají moderní technologie – od roku 1997 působil jako odborný novinář se zaměřením především na telekomunikace a IT. Několik let také vyzkoušel vývoj v praxi u společnosti Illusion Softworks.

 

Prezentace ke stažení