Úvodní slovo
NĚMECKO

Po získání vysokoškolského titulu z práv na Freiburgské univerzitě, pracoval Jürgen Martens pro Evropskou komisi a v roce 1990 si otevřel svou vlastní advokátní kancelář v Sasku. Během studia se soustředil na evropské právo. Od roku 1977 aktivně působil na regionální i federální úrovni jako člen Svobodné demokratické strany (FDP) v Německu. Mezi lety 2004 a 2014 byl členem parlamentu spolkové země Sasko. Během tohoto působení byl zvolen saským ministrem spravedlnosti a evropských záležitostí. V této souvislosti se stal členem Evropského výboru regionů a působil jako viceprezident ve Výboru evropských záležitostí německé Spolkové rady.

V roce 2015 se vrátil do své advokátní kanceláře, aby pracoval na případech týkající se evropského práva. Byl jmenován členem Výboru evropského práva Advokátní komory Německa. Poté, co mezi lety 2012 až 2016 působil jako viceprezident Evropského liberálního fóra (ELF), byl jmenován jeho současným prezidentem.