IV. ročník mezinárodní konference
Digitální Česko 2019

7. a 8. února 2019, Praha, Černínský palác, konference se koná pod záštitou
Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva obchodu a průmyslu ČR  
ŘEČNÍCI
O KONFERENCI

Digitální Česko 2019 – Na prahu další ekonomické a společenské transformace

#united we stand, divided we fall

Probíhající digitální revoluce v ekonomice a společnosti představuje obrovskou příležitost pro Evropu a zejména členské země EU střední a menší velikosti. Díky průlomovým technologiím se promění struktura ekonomiky a otevírají se možnosti pro vznik a růst nových firem ve všech oblastech hospodářství. Zároveň nás ale staví před nové a zásadní výzvy v oblasti politiky, regulace a celé společnosti. Takové, jakým nemůžeme čelit sami, ale jen ve společné Evropě.

Den 1 – New European Economy Forum: výzvy Společnosti 5.0

První den již čtvrtého ročníku unikátní konference věnující se oblasti digitální politice (angl. digital policy) je organizován ve spolupráci s European Liberal Forum a zaměří na liberální rozměr technologií (LibTech). Především rozvoj umělé inteligence může přinést zásadní proměny pracovního trhu, definitivní přesun ekonomické síly od práce ke kapitálu a z toho vycházející zásadní politické proměny a nestability, které v době konjunktury nemusí být zřetelné, v případě problémů se však projeví v plné síle. Zásadní vliv na brexit, zvolení Donalda Trumpa i globální nárůst populismu měla podle posledních výzkumů automatizace. A to je teprve začátek. Jaké jsou odpovědi liberální společnosti na výzvy hyperpropojené Společnosti 5.0, budou v Praze poprvé v rámci New European Economy Forum diskutovat politické i ekonomické špičky EU.

Den 2 – Naplňování cílů Digitálního Česka

V minulém roce jsme ve spolupráci s experty pracovních skupin Institutu pro politiku a společnost stanovili cíle pro rozvoj digitalizace v České republice. Digitální Česko je jednou z hlavních priorit nového kabinetu, který přijal zásadní strategii a koncepci v oblastech elektronizace státu i ekonomiky a aktivní participaci na úrovni EU. Společně s čelními představiteli veřejné i soukromé sféry a pozvanými domácími i zahraničními experty nejen vyhodnotíme pokrok v oblastech jako je e-government, e-health, vzdělávání, či finanční technologie, ale také představíme nové iniciativy v této oblasti. Konference tak položí základ pro další práci expertních skupin IPPS v rámci policy programu Digitální Česko.

Podívejte se, jaký byl IV. ročník mezinárodní konference Digitální Česko 2019

2019
Organizátor konference
2019
Hlavní partner policy programu Digitální Česko
2019
Partner policy programu Digitální Česko
2019 2019
Partneři Institutu pro politiku a společnost
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
2019
MEDIÁLNÍ PARTNER
2019

 

Konference je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.

Letošní ročník konference můžete sledovat online!