Internet pro všechny
Česká republika

V současné době pracuje jako Poslanec Parlamentu České republiky. Je členem Výboru pro obranu, člen Zahraničního výboru a člen komisí pro kontrolu BIS a NUKIB.

V oblasti ICT působí na různých obchodních a marketingových pozicích více než 20 let. Má odborné znalosti o mezinárodních trzích v oblasti ICT se zaměřením na prodej, marketing, strategii a plánování. Své zkušenosti získal rovněž jako manažer nepřímého prodeje, zabýval se řízením velkých IT obchodních partnerů, tvorbou prodejních a marketingových strategií a poradenstvím.

Od roku 2014 se věnuje komunální politice, kde je radním na městské části Praha 12, členem komise ICT Magistrátu hlavního města Prahy a zabývá se též oblastí Smart Cities, kdy působil na pozici člena představenstva ve společnosti Operator ICT a. s..