eHealth
Česká republika

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval rovněž roční studijní stáž na Právnické fakultě University College Dublin, National University of Ireland. V průběhu studia vedl organizaci Spolek českých právníků Všehrd a působil taktéž ve Správní radě Randovy nadace, která se zaměřuje na podporu talentovaných či sociálně znevýhodněných studentů práv. Absolvoval rovněž zahraniční pracovní stáž v Bruselu.

Po zakončení studia vstoupil jako právník do korporátní sféry a posléze přijal nabídku na působení na Ministerstvu financí České republiky, kde se intenzivně věnoval zejména oblasti zdravotnictví. Zaměřuje se primárně na oblast podpory ekonomické efektivity ve zdravotnictví. Za Ministerstvo financí byl členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a dozorčí Rady České průmyslové zdravotní pojišťovny. Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Adam Vojtěch je ministrem zdravotnictví České republiky.