Vzdělávání pro 21. století
Švédsko

Jako viceprezident pro digitalizaci je Jan zodpovědný za vyhodnocování pozice společnosti KTH v oblasti digitalizace vzdělávání, výzkumu, vypracování externí analýzy a srovnávacích studií, vypracování doporučení pro digitalizaci a vytvoření strategie pro digitalizaci v KTH.

Jako děkan Školy informatiky a komunikace v KTH Royal Institute of Technology ve Stockholmu je Jan zodpovědný za 350 zaměstnanců, roční obrat ve výši 400 milionů švédských korun a vzdělání 1200 studentů.

Jan současně dohlíží na 3 studenty doktorského studia a dalších 9 již doktorské studium pod jeho dohledem absolvovalo. Na magisterské úrovni vyučuje kurzy zabývající se interakcí člověka s počítačem, použitelností a uživatelsky orientovaným designem. Jan provádí multidisciplinární výzkum v oblasti digitalizace, digitálního pracovního prostředí, použitelnosti, dostupnosti a orientace na uživatele. Výzkum je založen na technologii, humanitních vědách a designu.