Hlavní Panel: e-Government

Lidé po právu očekávají snadno dostupné, rychlé a bezpečné služby státu, které si platí ze svých daní. Cílem e-governmentu je zjednodušit život občanů, sjednotit veřejné systémy a poskytovat automaticky servis, ne vyžadovat opakovaně další a další dokumenty a podání. Digitalizace musí vést ke snížení administrativní zátěže pro občana i podnikatele, zefektivnění výkonu státní správy, úspoře veřejných i soukromých financí a v neposlední řade k úspoře času. V blízkém i vzdálenějším zahraničí se můžeme inspirovat v oblastech jako jsou například open data, registr smluv nebo e-volby. Jedním ze základních a nově i u nás zakotvených nástrojů, je elektronický občanský průkaz (ID karta).

Jsou všichni občané na e-government připravení? Jak propojit veřejný sektor se soukromým v oblasti elektronické identifikace? Jsou všechny služby státu vhodné pro digitalizaci?

 

Panel A: Bezhotovostní společnost bez překážek

Bezhotovostní společnost je prvním krokem k doplnění moderních služeb e-governmentu ze strany soukromé sféry. Otevírá dveře podnikatelům i zákazníkům k lehce dostupným digitálním službám na příkladu mobilních a online plateb, které jsou snazší a komfortnější, než nepraktická hotovost. Navíc nabízí řešení problému šedé ekonomiky, daňových úniků a financovaní trestné činnosti včetně terorismu. Objevují se i revoluční myšlenky na plně digitální měnu, která má zcela změnit finanční systém.

Jak může stát pomoci rozvoji bezhotovostní společnosti? Bude schopen eliminovat všechna rizika zneužití digitálních systému? Ochrání naše data? Jaký dopad může mít bezhotovostní společnost na měnovou politiku?

 

Panel B: eHealth

Zdravotnictví je oblast, kde mají digitální technologie potenciál zlepšit úroveň lidského života prostřednictvím poskytování efektivnější zdravotní péče a to také díky menší administrativní zátěži lékařů. Tato oblast je zvláště citlivá, jelikož podání informací ve správný čas může vést k záchraně životů. Navíc v podfinancovaném a špatně řízeném sektoru, jakým je zdravotnictví, je potřeba myslet také na úspory, které vzniknou díky implementaci elektronických služeb. Jako inspirace pro stát může sloužit soukromý sektor, který je v ČR špičkou v oblasti telemedicíny.

Je současný regulační rámec postačujíci pro eHealth? Jaké jsou hranice digitalizace zdravotníctvi?

 

 

Panel C: Vzdělávání pro 21. století

Klíčem ke zvládnutí digitální transformace je změna systému vzdělávání a to jak základního, tak i středního a vysokého. Stát má zaručit kvalitní vzdělání pro děti a proto musí v současné době čelit narůstajícím požadavkům trhu práce na digitálně gramotné zaměstnance. Z toho plyne nutná proměna systému v opravdové celoživotní vzdělávání, kde jsou univerzity partnerem pro zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň je potřeba zavádět informační a komunikační technologie (ICT) do vzdělávacího procesu a ulehčit a zefektivnit tím v co největší míře práci učitelů i studium studentů.

Jakým způsobem naučíme starší a venkovskou populaci pracovat s ICT? Umí stát zabezpečit digitální gramotnost všech učitelů? Jsou školy dostatečně vybavené digitální technikou?

 

 Panel D: Internet pro všechny

Vytvoření skutečné digitální ekonomiky si vyžaduje v první řade kvalitní vysokorychlostní internetové připojení ve všech domácnostech i na veřejných místech. Jde nejenom o nevyhnutnou podmínku realizace e-governmentu, ale například také o příležitost přilákat investory i do méně rozvinutých regionů. Přístup k digitálním službám zvýší konkurenceschopnost podniků, což má potenciál nastartovat ekonomický růst. Aby levný a rychlý internet byl dostupný všem potřebujeme novou optickou infrastrukturu a odstranění věcných břemen.

Zabezpečí stát přijatelnou cenovou úroveň telekomunikačních služeb pro všechny? Dokáže stát motivovat soukromé investory k výstavbě infrastruktury i v odlehlých oblastech? Stihne vláda ČR splnit cíle stanovené do roku 2020?