Bezhotovostní společnost bez překážek
Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. náměstkyně ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční regulaci

Lenka Dupáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, studovala i na University of East Anglia v anglickém Norwich. Na Ministerstvo financí přišla z velké tuzemské banky, kde se zabývala problematikou restrukturalizací mezinárodních společností. Předtím působila v mezinárodní advokátní kanceláři v oblasti bankovnictví a finančních transakcí. Od roku 2010 přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jako náměstkyně má na starosti jak přípravu nových právních norem v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a ochrany spotřebitele, tak i sladění evropských finančních směrnic s českou legislativou.