eGOVERNMENT
Česká republika

Ondřej Felix se od 90 let minulého století zabývá v různých pozicích strategií , rozvojem a implementací digitální infrastruktury pro veřejnou správu. Pracoval jako generální ředitel APP Systems ( nyní NESS), generální ředitel ORACLE CZ, předseda představenstva , generální ředitel a posléze předseda dozorčí rady společnosti Český Telecom, místopředseda dozorčí rady České pošty. Od roku 2007 působí jako poradce v oblasti eGovernmentu na MV ČR. Ondřej Felix je spoluautorem věcných záměrů zákona o elektronických úkonech, zákona o základních registrech a zákona o elektronické identifikaci. V předcházejícím programovém období byl pověřen výkonem funkce Hlavního architekta eGovernmentu ČR, na podzim 2012 byl vládou české republiky pověřen výkonem funkce Digitálního šampióna. V současnosti se zabývá zejména implementací elektronické identity a Portálu občana jako základních stavebních kamenů pro nové online služby ve veřejné správě ČR.