Vzdělávání pro 21. století
Česká republika

Mgr. Milena Jabůrková vystudovala sociální  politiku na Karlově universitě a  postgraduální studium  oboru mezinárodní politiky a ekonomie  absolvovala na Victoria University Manchester. Svoji kariéru začala v sociálních službách, později pracovala jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Předtím než nastoupila do IBM, řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR, kde zastupovala zájmy českých samospráv vůči vládě ČR i evropským institucím.  

V současné době je ředitelkou vládních programů, je členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast lidských zdrojů, investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu průmyslu a dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a vzdělávání.