Digitalizovaný dopravní systém jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti
Česká republika

V roce 1996 získal doktorát v oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. V roce 2008 se stal profesorem inženýrské informatiky na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci děkana. Od roku 2018 je hostujícím profesorem v oboru Smart Cities na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA. Je členem Inženýrské akademie ČR, vedoucím pracovní skupiny Čistá mobilita České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, členem Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities a členem Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster (CSCC). V roce 2019 mu byla udělena cena Osobnost Smart City.