Budoucnost práce, společností a sociálního zabezpečení
Česká republika

Ing. Mgr. Jana Brodani LL.M., MBA

Před nástupem do Asociace v roce 2008 působila v oblasti právního a daňového poradenství. Od roku 2009 zastává pozici výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh České republiky. Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře financí Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2009 rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association), kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Je spoluautorkou Komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, a autorkou řady odborných publikací. Iniciovala vznik a podílela se na přípravě Koncepce rozvoje kapitálového trhu  v České republice, kterou v roce 2019 schválila Vláda České republiky a pravidelně se podílí na vytváření legislativy českého kapitálového trhu i implementaci  evropské legislativy. Na evropské úrovni odborně přispívá k aktuálně řešeným otázkám regulace a pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Dlouhodobě se věnuje tématům investování žen, rozvoji kapitálových trhů v regionu střední a východní Evropy, a zajištění na stáří.