Digitalizovaný dopravní systém jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti
Polsko

Marek Benio získal doktorský titul v oboru ekonomie a působí jako viceprezident Iniciativy pro pracovní mobilitu. Současně je čestným členem polské asociace pro sociální zabezpečení a pracuje jako pedagog na Katedře veřejné správy a ekonomie na Ekonomické univerzitě v Krakově. Marek Benio je expertem na sociální zabezpečení a pracovní právo, je autorem příspěvků z oblasti práva a jeho vymahatelnosti a podílí se na veřejných konzultacích. Rovněž přispívá do mezinárodních výzkumných programů a je autorem řady publikací věnovaných sociálnímu zabezpečení, pracovnímu právu, veřejné správě a ekonomice. Za svou kariéru vedl více než 200 diplomových prací a je jedním z deseti nejlepších přednášejících na Ekonomické univerzitě v Krakově.