Digitalizovaný dopravní systém jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti
Česká republika

Od roku 2017 pracuje ve  ŠKODA AUTO DigiLab, dceřiné společnosti ŠKODA AUTO, která rozvíjí  digitalizaci a nové služby mobility. Jan Edlman je zodpovědný za oblast integrované městské mobility, Smart City a digitalizaci. Jan je součástí pracovní skupiny Digitalizace, která vyšla z podnětu Vládního kolokvia o Budoucnosti automobilového průmyslu, zároveň se významně podílel na vzniku Mobility Innovation Hubu – jedinečného partnerství veřejného, soukromého a akademického sektoru, jehož cílem je přilákat globální  inovace v oblasti mobility a automobilového průmyslu do České republiky tak, aby byla zachována konkurenceschopnost české ekonomiky i v budoucnosti.

 V minulosti pracoval pro OmnicomMediaGroup, kde měl na starosti rozvoj digitálních služeb v oblasti médií.