Bezhotovostní společnost a její role v současné době
Česká republika

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. je místopředsedkyní vlády a ministryní financí. Po absolvování Právnické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně působila ve Finanční správě. Byla členkou Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT a členkou pracovní komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Rovněž se věnovala publikační a přednáškové činnosti. V letech 2016 až 2017 působila jako náměstkyně ministra financí pro daně a cla. Ministryní financí je od roku 2017, místopředsedkyní vlády byla jmenována v dubnu 2019. Mezi její priority patří boj s daňovými úniky, narovnání podnikatelského prostředí a zvyšování celkové životní úrovně v České republice.