III. ročník mezinárodní konference
Digitální Česko 2018

15. února 2018  
ŘEČNÍCI
O KONFERENCI

Institut pro politiku a společnost a Evropské liberální forum s partnery organizují již třetí ročník mezinárodní konference Digitální Česko s podtitulem vypůjčeným ze slavné otázky Ronalda Reagana, se kterou vyhrál prezidentské volby v roce 1980 “Máte se lépe, než jste se měli před čtyřmi lety?”. Letos Digitální Česko klade právě otázku co může stát s pomocí digitálních technologií udělat, aby se měli všichni obyvatelé na konci právě začínajícího volebního období lépe.

Digitální Česko je hlavní událostí roku, která otevírá debatu a diskusi mezi politiky a soukromým sektorem o klíčových otázkách digitálních technologií, digitální ekonomiky i digitalizace veřejného sektoru. Především pak efektivní a uživatelsky přátelské státní správy. Občané, podnikatelé i firmy v České republice dosud naráželi na lhostejný až negativní postoj veřejných institucí k digitalizaci, který je kritizován ze strany OECD i Evropské unie. Stát musí vzít v 21. století do úvahy nejen výhody, které digitalizace ekonomiky přináší, ale také hrozby, na které je potřeba se připravit a vytvořit tak vhodné a bezpečné prostředí pro digitální reformy.

Úlohou státu je pomáhat nevyhnutelné digitalizaci ekonomiky i veřejné sféry, vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj podnikání, poskytovat služby občanům a chránit je, tam kde selhává trh, podporovat akademii a kultivovat podnikatelské prostředí od startupů až po největší společnosti. Stát nemá překážet v cestě, nemá vytvářet umělé administrativní bariéry, nemá příliš a zbytečně regulovat.

Cílem třetího ročníku konference Digitální Česko je proto diskutovat nad hlavními úkoly, které budou stát před nově jmenovanou vládou vzešlou z parlamentních voleb 2017:

  • Jak docílit, aby se česká veřejná správa stala efektivnější a uživatelsky přátelskou jak pro úředníky tak i pro občany?
  • Co brání rozvoji skutečné digitální ekonomiky v České Republice a jakým způsobem lze tyto překážky odstranit?
  • Jaké kroky lze učinit v rámci volebního období 2017-2021?

Třetí ročník konference bude koncipován jako prezentace připravovaných kroků v oblasti vytváření digitální společnosti. Cílem je také otevřít diskuzi a najít řešení pro problémy, které brání implementaci digitální agendy v České Republice. Řečníky budou nejen členové a reprezentanti nově jmenované vlády, ale také jejich zahraniční protějšky, především ze zemí, ze kterých je záhodno vzít si příklad (Finsko, Estonsko, Korea, Polsko atp.).

Panely nadcházející konference budou tematicky rozděleny do 5 bloků: eGovernment, eHealth, Bezhotovostní společnost bez překážek, Vzdělávání pro 21. století, Internet pro všechny.

Logo Elf 2018 2018 2018 2018

Konference je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.

 

Letošní ročník konference můžete sledovat online!